โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

04.50 น. ตื่นนอน อาบน้า แต่งตัว

06.50 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับเด็กเข้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย ติวเนื้อหาข้อสอบที่นักเรียนทำไปแล้ว

09.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียน ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ครูมอบหมายให้นักเรียนแก้ข้อสอบกลางภาค

10.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียน ม.3 วิชาภาษาไทย ครูติว o-Net

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30-13.30 น. ทำบอร์ดวันลอยกระทง

14.30 น. สังเกตการเรียนลูกเสือนักเรียนชั้น ป.1-.ป.3

14.45 น. สังเกตการเรียนลูกเสือนักเรียนชั้น ป.4-ป.6

15.15 น. สังเกตการเรียนลูกเสือนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน

16.30 น. กลับห้องพัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-23.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัว พักผ่อน

Author: น.ส.หัทยา มยุเรศ

ใส่ความเห็น