04.50 น. ตื่นนอน อาบน้า แต่งตัว

06.50 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับเด็กเข้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย ติวเนื้อหาข้อสอบที่นักเรียนทำไปแล้ว

09.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียน ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ครูมอบหมายให้นักเรียนแก้ข้อสอบกลางภาค

10.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียน ม.3 วิชาภาษาไทย ครูติว o-Net

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30-13.30 น. ทำบอร์ดวันลอยกระทง

14.30 น. สังเกตการเรียนลูกเสือนักเรียนชั้น ป.1-.ป.3

14.45 น. สังเกตการเรียนลูกเสือนักเรียนชั้น ป.4-ป.6

15.15 น. สังเกตการเรียนลูกเสือนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน

16.30 น. กลับห้องพัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-23.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัว พักผ่อน

ใส่ความเห็น