04.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว

06.35 น. รับประธานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับนักเรียนเข้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.2

09.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.3

11.30 น. พักรับประทานอาหาร

12.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.4

13.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.5

14.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.6

15.30 น. เรียกนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

16.30 น. รอนักเรียนกลับบ้าน

17.00 น. ทำบอดร์กิจกรรมวันลอยกระทง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

ใส่ความเห็น