โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันพุธ 6 พฤศจิกายน 2562

04.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว

06.35 น. รับประธานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับนักเรียนเข้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.2

09.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.3

11.30 น. พักรับประทานอาหาร

12.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.4

13.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.5

14.30 น. เข้าสังเกตุการสอนชั้น ป.6

15.30 น. เรียกนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

16.30 น. รอนักเรียนกลับบ้าน

17.00 น. ทำบอดร์กิจกรรมวันลอยกระทง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

Author: น.ส.หัทยา มยุเรศ

ใส่ความเห็น