โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันอังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

05.20 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว

06.50 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. เข้าห้องธุรการ

09.00 น. สอบถามข้อมูลงานธุรการ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. สังเกตุการเรียนการสอนชั้น ป.6

14.30 น. สังเกตุการสอนของเด็กแต่ละชั้น

15.30 น. เรียกนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

16.00 น. ยืนรอนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

17.30 น. กลับห้องพัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-22.00 น. ทำภารกิจส่วนตัวพักผ่อน

Author: น.ส.หัทยา มยุเรศ

ใส่ความเห็น