โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806045 วันอังคาร 4 พฤศจิกายน 2562

05.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว

06.50 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง แนะนำตัวเองกับเด็กหน้าเสาธง

08.30 น. ครูพาชมห้องคอมธุรการ

08.45 น. สังเกตนักเรียนชั้น ป.6 โดยให้นักเรียนแนะนำตนเอง มีนักเรียน 5 คน

09.00 น. ดูการเรียนการสอนของครู

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ดูแลนักเรียนชั้น ป.6 เนื่องจากครูมีประชุม

15.00 น. เรียกเด็กนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

16.50 น. กลับห้องพัก

17.30 น. รับประธานอาหารเย็น

19.00-22.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อน

Author: น.ส.หัทยา มยุเรศ

ใส่ความเห็น