โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วันที่ 4/11/2562

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 มี 28 คน ผู้ชาย 13 คน ผู้หญิง 15 คน ชั่วโมงที่1 เรียนภาษาไทย ชั่วโมงที่ 2 เรียนภาษาอังกฤษ เมื่อหมดชั่วโมงอังกฤษเด็กทุกคนพักเที่ยง เวลา11.30น.
หลังพักเที่ยงเด็กๆจะล้างหน้าแปลงฟัน และขึ้นห้องเรียนเพื่อมานั่งสมาธิ ตอนบ่าย เรียนคณิตศาสตร์หลังจากนั้นจะเป็นช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Author: น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม

ใส่ความเห็น