สังเกตการณ์สอน โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 62/2/.042 04/11/2019

สังเกตการณ์สอน ประถมศึกษาปีที่6

1 ห้องเรียน (เป็นห้องประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6)


1.1สิ่งเเวดล้อมที่กระทบต่อการเรียน
1)โต๊ะการเรียน จัดในการทำกิจกรรมได้สะดวกเหมาะกับการทำกิจกรรม การสอน และพร้อมสำหรับการเรียน
2)แสงสว่าง เหมาะสมกับระดับสายตาและทำให้เด็กตื่นตัวมากขึ้น
3)ความสะอาดของห้อง ห้องเรียนไม่ค่อยสะอาดมีขยะเล็กน้อย และการจัดหนังสือเละละ ไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อเรียน
4)สื่อการเรียนการสอน สือการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในการเรียนรู้ สะดวกในสืบค้นในห้อง

2)การสอนของครู(ในเเต่ละคาบ)
2.1)คาบที่1 คณิตศาสตร์
-สอนเป็นกระบวนการและเนันการอธิบายเป็นขั้นตอน
-ถามนักเรียนบ้างว่าทันหรือเปล่า เข้าใจไหม
-เป็นการเรียนแบบอิสระเป็นกันเอง


2.2)คาบที่2ภาษาไทย
-เน้นการอ่านออกเสียงและเน้นการจับใจความสำคัญ
-เป็นการเรียนเเบบครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
-ให้นักเรียนคลอยตามเรื่องที่สะท้อนสังคมในปัจจุบัน เช่น สะท้อนความคิดเรื่องคอรัปชั่น ในการอ่าน


2.3)คาบที่3 สังคมและวัฒนธรรมไทย
-อธิบายเรื่องการค้าขาย เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค เเละผู้รับบริการ
-ให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์ในชีวิต เกี่ยวกับผู้ผลิต
-เปิดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ
-เป็นการเรียนแบบครูและเด็กเป็นศูนย์การของการเรียนรู้


2.4คาบภาษาไทย (เพิ่มเติม)
-ครูกำหนดคำให้นักเรียน เล่าเรื่องเป็นนิทานพอสังเขป
-ในเวลาที่นักเรียนเขียนคำตอบครูให้แง่คิดข้อคิดในสังคมปัจจุบันและการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่อง
1)การทำอย่างให้หลุดพ้นจากโจร มิฉาชีพ ในสังคมปัจุบัน
2)บอกแนวทางการป้องกันในเรื่องท้องก่อนไวอันควร
3)เรื่องสังคมการเมืองและรัฐบาลบอกเรื่องที่ผ่านมาและเรื่องที่กำลังจะเจอ
-ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก และเชิงลบ
-เป็นการเรียนรู้อิสระ เป็นกันเอง และเมื่อคุมชั้นเรียนไม่ได้เช่น เด็กพูดคุยกันดังจนครูควบคุมไม่ได้ ครูจะขึ้นเสียงเพื่อให้นักเรียนอยู่ในการควบคุมดูแล
-การบ้าน เพิ่มทักษะกลภาษาและให้นักเรียนแต่งคำขวัญเรื่อง การเป็นคนดี 1บรรทัด


Author: นายไชยภพ โพธิ์พรม

ใส่ความเห็น