วันนี้วันที่4/11/62 เป็นวันแรกที่ผมกับกลุ่มเพื่อนผมได้ไปสังเกตุการสอนที่โรงเรียนโกรกพระออกเดินทางไปตอน 6:30 ถึง7:04 พอถึงรร.โกรกพระพวกผมได้ทำการยืนรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ประตูโรงเรียนมี2ฝั่ง แบ่งฝั่งยืนรับนักเรียนฝั่งละ4คน เวลา 7:55 เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 8:30 ผู้อำนวยการโรงเรียน นัดประชุมและมอบหมายการสังเกตุการสอนในแต่ละชั้นเรียน 9:00 ได้แยกกันไปสังเกตุการสอนตามชั้นเรียนห้องละ2คน ผมได้ไปสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 ครูประจำชั้นคือ คุณครู เรณู แตงไทย คุณครูสอนทั้งหมด3วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ ซึ่งผมได้ไปดูการสอนของอาจารย์ได้ให้ผมแนะนำตัวหน้าชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในห้องน่ารักมาก คุณครูเรณูจะจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและจัดเด็กนักเรียนดังนี้ เอาเด็กหัวปานกลางวันกลุ่มข้างหน้า เอาเด็กที่ไม่ค่อยเก่งไว้ข้างหลังเพื่อจะได้ดูแลและเข้าถึงตัวเด็กนักเรียนได้ ในการสอนของคุณครูเรณูนั้นวิชาภาษาไทย จะไม่เร่งรัดเนื้อหาจะพยายามสอนจนเด็กเข้าใจ ในระหว่างสอนก้จะเอาคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน มาถามนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้นักเรียนได้เกิดการคิดตามและเกิดการเรียนรู้ และผมก้ได้ไกล้ชิดกับนร.ได้ตรวจคำเขียนตามคำบอก ได้รู้ว่าเด็กบางคนยังเขียนไม่ค่อยได้ อ่าไม่ค่อยออก แต่ส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนได้ เด็กนักเรียนในห้องนี้มีสัมาคารวะ น่ารักและเอ็นดูมาก และผมเป็นคนที่รักเด็กมาก และเด็กแต่ละคนมีความใสซื่อตามวัย ซนตามวัย ยิ่งน่ารักมากขึ้นสำหรับผม และพอคุณครูเรณูสอนเสร็จ คุณครูก้เรียกพวกผมคุยเรื่องการสอนวิธีการสอนเด็ก ให้เด็ฟังที่เราสอนและเคารพเรา ในการสอนไม่ต้องตรึงเครียดจะทำให้เด็กเครียดเเละไม่เข้าใจที่สอน อาจารย์เรณูเวลาสอนจะยิ้มให้นักเรียนเสมอแม้เวลาดุก้จะยิ้มเสมอ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เวลา11:30 พักรับประทานอาหาร ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันไว้ให้พวกผมซึ่งดูเเลดีมากครับ 12:30 ไปสังเกตุการณ์ต่อที่ห้องเดิม ครูเรณูได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ใช้เทคนิคการสอนแบบเดิทคือ สอนเนื้อหาและถามโจทย์เลขให้นักเรียนตอบ และพอสอนเนื้อหาเสร็จคุณครูก้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และพวกผมก้ช่วยนักเรียนคิดและสอนที่เด็กไม่เข้าใจ เวลา16:00 ได้เดินทางกลับหอ

เข้าแถวเคารพธงชาติ
ประชุมนัดหมายการสังเกตุการณ์สอน
ได้ทำการดูการสอนของคุณครู
ห้องที่ผมทำการสังเกตุการณ์สอน

ใส่ความเห็น