สังเกตุการณ์สอนโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วันที่ 07/พ.ย./62

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวรรณา รหัส 62111806035

ได้ไปสังเกตุการณ์สอนโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วันที่07/พ.ย./62 เป็นวันที่ 4

ช่วงเช้า
– เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
– ไปลงwindows ลงโปรแกรม ในห้องคอมต่อจากเมื่อวาน

ช่วงบ่าย
-ทานข้าวกลางวันของโรงเรียนที่เตรียมไว้ให้
มี ลาบหมูกับไข่เจียว มะม่วงเปรี้ยว และน้ำเก็กหวย
– จากนัั้นไป สังเกตุการณ์ทำ สมาร์ท ฟาร์ม เป็นคาบเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 โดยมีพี่ปี5 เป็นคนคุมสอน..
– ไปสังเกตุการณ์สอนของชั้น. ป.1 และช่วย
ครูตรวจงานเด็กจนถึงใกล้เวลาปล่อยกลับบ้าน


ช่วงเย็น
– พบ ผูู้อำนวยการโรงเรียน ชี้เเจงเรื่อง สังเกตุการณ์
ที่ผ่านมา บอกความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
และ ลาผู้อำนวยการกลับบ้านAuthor: น.ส.พัชราภรณ์ ศรีวรรณา

ใส่ความเห็น