สังเกตุการณ์สอนโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วันที่ 05/พ.ย./62

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวรรณา รหัสนักศึกษา62111806035

ได้ไปสังเกตุการณ์สอนที่โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วันที่4/พ.ย./62 เป็นวันที่สอง(มีการประชุมผู้ปกครอง)
ไปสังเกตุการณ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

ช่วงเช้า/
– ยืนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู
– ยืนคุมแถวเด็กเคารพธงชาติ
– ไปสังเกตุการณ์ ชั้นป.6 มีเด็ก ทั้งหมด41คน
– ช่วยครูประจำชั้น ในการประชุมผู้ปกครอง


ช่วงกลางวัน/
– ทานอาหารที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้
มีเเกงเทโพกับพะโล้..
– เริ่มเรียนช่วงบ่าย วิชาอังกฤษ,คณิต


ช่วงเย็น/
– ไปห้องธุระการนำเอกสารที่ออกโรงเรียน มาเขียน
ให้ครบ
– ปล่อยเด็กนักเรียน และช่วยครูคุมนักเรียน


Author: น.ส.พัชราภรณ์ ศรีวรรณา

ใส่ความเห็น