สังเกตุการณ์สอนโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วันที่ 04/พ.ย./62

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวรรณา รหัสนักศึกษา62111806035

ได้ไปสังเกตุการณ์สอนที่โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วันที่4/พ.ย./62 เป็นวันแรก
ไปสังเกตุการณ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

ช่วงเช้า/
07:00 ยืนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู
08:00 ยืนคุมแถวเด็กเคารพธงชาติ
09:00 พบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
09:30 คุมเด็กนักเรียนชั้น ป.1 มีเรียนวิชา
ไทย,อังกฤษ,คณิต

ช่วงกลางวัน/
ทานอาหารที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้
เริ่มเรียนช่วงบ่าย วิชาคอมพิวเตอร์
ช่วยครูประจำชัั้นใส่งานเอกสาร


ช่วงเย็น/
ปล่อยเด็กนักเรียน และช่วยครูคุมนักเรียน


Author: น.ส.พัชราภรณ์ ศรีวรรณา

ใส่ความเห็น