โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 06/11/2562

ตอนเช้าเวลา7.00 น. ยืนรับเด็กนักเรียนที่หน้าโรงเรียน เวลา8.00 น.นักเรียนเข้าแถวไปยืนคุมนักเรียนจนนักเรียนเข้าห้องเรียน
นักเรียนเข้าห้องกันหมด มาฝึกปะกอบคอมและลงwindows ลงkidbright และpython กับพี่ปี5สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ห้องคอม
หลังจากรับประทานอหารกลางวันเสร็จ ขึ้นมาประกอบคอมและลงwindows ลงkidbright และpython ต่อจนถึงเวลาส่งเด็กกลับบ้าน

Author: น.ส.อินทิรา อยุธยา

ใส่ความเห็น