โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 05/11/2562

ยืนรับเด็กนักเรียนที่หน้าประตูทางเข้า และไปยืนคุมเด็กเข้าแถวในตอนเช้า แล้วขึ้นไปสังเกตการณ์สอนของชั้นประถมศึกษาปีที่5
วิชาแรกนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ตามด้ยวิชาภาษาไทย
ทางโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง แล้วผู้ปกครองขึ้นมาพบครูประจำชั้นเพื่อทราบพฤติกรรมลูกหลานเวลามาโรงเรียน และทางโรงเรียนมอบทุนให้กับเด็ก
ภาคบ่ายนักเรียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้สังเกตการณ์สอนของพี่ปี5 เอกคอมพิวเตอร์

Author: น.ส.อินทิรา อยุธยา

ใส่ความเห็น