โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 04/11/2562

พบผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมและวางแผนระบบงาน
นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์แผ่เมตรา ออกกำลังกาย และฟังผอ.และครูเวรประจำวันพูด
ช่วงเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 เรียนวิชาภาษาไทย ตามด้วยวิชาภาษาอังกฤษ แและพักรับประทานอาหาร
พักรับประทานอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้ อร่อยมาก
ภาคบ่ายนักเรียนนั้งสมาธิก่อนเข้าเรียนและเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการชั่ง และต่อด้วยชั่วโฒงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แล้วปล่อยเด็กกลับบ้าน

Author: น.ส.อินทิรา อยุธยา

ใส่ความเห็น