สังเกตุการณ์อนุบาลโกรกพระ 5/11/62

สังเกตุการณ์ อนุบาลโกรกพระ 5/11/62

ผม นายพลภัทร ราชกิจ ได้ไปสังเกตุการณ์สอน ในโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ ได้สังเกตุการณ์การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนอีกด้วย โดยมีตารางกิจกรรมดังนี้

7.00 รับเด็กเข้าโรงเรียน

7.50 เข้าแถวเคารพธงชาติ

8.30 ขึ้นห้องเรียน ดูแลเด็ก เพราะ คุณครูทั้งหมดต้องอยู่กับผู้ปกครองที่ด้านล่าง

10.00 เริ่มการประชุมผู้ปกครองในห้องเรียน

11.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 เริ่มการสังเกตุการณ์สอนภาคบ่าย

14.30 ทำเรื่องการอนุมัติการสังเกตุการณ์

15.30 ถึงเวลาเลิกโรงเรียน กลับบ้าน

Author: นายพลภัทร ราชกิจ

ใส่ความเห็น