สังเกตุการณ์อนุบาลโกรกพระ 4/11/62

สังเกตุการณ์ อนุบาลโกรกพระ 4/11/62

ผม นายพลภัทร ราชกิจ ได้ไปสังเกตุการณ์สอน ในโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

โดยมีเวลาการทำกิจกรรมในวันนั้นคือ

7.50 เข้าแถวเคารพธงชาติ

9.00 ประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียน

10.00 – 11.30 สังเกตุการณ์สอนในภาคเช้า

11.30 รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 สังเกตุการณ์สอนภาคบ่าย – ช่วยงานคุณครูพี่เลี้ยง คือ เขียนเลขที่ในหนังสือ จัดแฟ้มสื่อการเรียนรู้ ตรวจการบ้าน

15.30 ถึงเวลาเลิกเรียน กลับบ้าน

Author: นายพลภัทร ราชกิจ

ใส่ความเห็น