สังเกตการณ์สอน

5/11/62

ประถมศึกษาปีที่3
1 ห้องเรียน (เป็นห้องประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3)
1.1สิ่งเเวดล้อมที่กระทบต่อการเรียน
โต๊ะการเรียน จัดในการทำกิจกรรมได้สะดวกเหมาะกับการทำกิจกรรม การสอน และพร้อมสำหรับการเรียน แสงสว่าง เหมาะสมกับระดับสายตาและทำให้เด็กตื่นตัวมากขึ้น
ความสะอาดของห้อง ห้องเรียนสะอาด และการจัดหนังสือเรียบร้อยเอื้ออำนวยต่อเรียน สื่อการเรียนการสอน สือการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในการเรียนรู้ สะดวกในสืบค้นในห้อง

2)การสอนของครู( ในเเต่ละคาบ)
+คาบแรกภาษาไทย
-การสอนของครูแต่ละบท สอนไปข้างหน้าช้าๆ และถามเด็กนักเรียนเข้าใจไหมและทวนที่ครูสอน
และให้จดบันทึก
-สอนเป็นกระบวนการและเน้นการอธิบายเป็นขั้นตอน พร้อมความหมาย
-เป็นการเรียนแบบอิสระ
-ครูและนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
-เสียงครูดังชัดเจน น้ำเสียงสุภาพ

+คาบที่สอง ประชุมผู้ปกครอง
-บอกกล่าวปัญหาของเด็ก
-ให้ผู้ปกครอง เล่านิสัยของเด็กที่อยู่ที่บ้าน
-สอบถามรายละเอียดของนักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นปัญหา เเละเป็นปัญหา เพื่อหาทางเเก้ไขนักเรียน

-บอกกล่าว ต้องมีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่งานที่หมอบหมายในชั่วโมง

+คาบที่3 สังคมศึกษาเเละวัฒนธรรม
-อธิบายความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ความสำคัญและการอนุรักษณ์ประเพณี
-ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทำกระทง ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมจะมาทำในวันศุกร์
-เปิดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ
-เป็นการเรียนแบบใช้สื่อต่างๆในการสอน เพื่อให้เห็นภาพ

คาบที่4 ภาษาอังกฤษ
-ฝึกให้ออกเสียงภาษาอังกฤษ
-ท่องจำคำศัพท์ ทวนคำศัพท์ที่ผ่านมา
-อธิบายควาหมายคำศัพท์ให้เกิดจินตภาพ

Author: นายศุภากร จำเนียร

ใส่ความเห็น