/SUPHAKON CHAMNIAN

ออกสังเกตการณ์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 4/11/62 

/ไปถึงโรงเรียนตอน7โมงตรงแล้วแยกกลับเพื่อนเป็นกลุ่มละ4คนเพือยืนรับเด็กหน้าโรงเรียน/ทั้ง2ประตูจากที่สังเกตเด็กจะมีมารยาทมากไหวพวกเราเกือบทุกคนหลังเข้าแถวท่านผ.อ.ได้เรียกพวกเราไปประชุมว่า1จะให้พวกเราไปสังเกตชั่วชั้นไหนบ้างผมได้ไปสังเกตการณ์ชันป.6 วิชาแรกเป็นวิชาคณิตศาสตร์เรียนเรื่องสมการ
เด็กนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมาก

วิชาที่2เป็นวิชาภาษาไทย

มีการให้รางวันให้สำหรับเด็กที่ได้คะแนนสอบที่1-5ระดับ

สภาพในห้องเรียนสะอาดมากขึ้นไม่มีขยะให้เห็น

เรียนภาษาพาทีบทที่7เรื่องกว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

ให้นักเรียนอ่านคนละ3บรรทัด

มีการบ้านในทักษะภาษาหน้า60-62

ชั่วโมงที่4วิชาสังคม

หนังสือหน้า132เรื่องผู้ผลิตทร่มรความรับผิดชอบและผู้บริโถคที่รู้เท่าทัน

ชั่วโมงที่4วิชาสังคม

ส่งงานโดยการเล่าสถานการณ์ผู้ผลิต

ชั่วโมงที่5วิชาภาษาไทย

ให้ทำงานที่สั่งเมื่อเช้า

Author: นายศุภากร จำเนียร

ใส่ความเห็น