โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจกายน 2562

04:10 น. ตื่นนอน

04:15น. อาบน้ำ

04:40 น. แต่งตัว

0ุ6:30 น. กินข้าว

07:00 น. รอรับเด็กหน้าโรงเรียน

08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ และแจกของรางวัลวาดภาพระบายสีในกิจกรรมวันลอยกระทง

08:20 น. ไปช่วยคุรครูที่โรงเรียนลอกกุยช่าย

09:30-11:30 น. สังเกตการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Per-NE)

11:30 น. พักกินข้าวกลางวัน

12:30 น. สังเกตการเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

13:30 น. สังเกตการเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

14:30 น. เรียนรู้การทำงานของห้องธุรการ

15:30 น. เก็บกวาดห้องที่พัก และขนของออกจากที่พัก

15:30 น. เข้าแถวก่อนกลับบ้าน พูดหน้าเสาธงพูดถึงการเป็นอยู่พูดกล่าวขอบคุณครูและนักเรียน

16:00 น. รอส่งเด็กขึ้นรถรับส่ง

17:00 น. เก็บของกลับหอพัก

Author: น.ส.นริศรา ทศพร

ใส่ความเห็น