โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562

05:30 น. ตื่นนอน

05:35 น. อาบน้ำ

06:20 น. แต่งตัว

0ุ6:50 น. กินข้าว

07:00 น. รอรับเด็กหน้าโรงเรียน

08:00 น.เข้าแถวเคารพธงชาติ

08:30 น. มาเรียนรู้งานเกี่ยวกับงานพัสดุ

10:30-11:30 น.ตัดกระดาษทำบอร์ด

11:30 น. พักกินข้าวกลางวัน

12:30-15:30 น. จัดบอร์ด ตัดกระดาษจัดบอร์ด และรวมตัดสินผลงานวาดรูประบายสีในกิจกรรมวันลอยกระทง

15:30-16:30 น. รอส่งเด็กนักเรียนขึ้นรถ

17:30 น. ทำกับข้าว หุงข้าว

18:00 น. กินข้าวเย็น

19:30 น. อาบน้ำ

Author: น.ส.นริศรา ทศพร

ใส่ความเห็น