โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

05:00 น. ตื่นนอน

05:05 น.อาบน้ำ

05:30 น.แต่งตัว

0ุ6:50 น.กินข้าวเช้า

07:00 น.รอรับเด็กหน้าโรงเรียน

08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

08:30 น.รับมอบหมายงาน

08:35-09:30 น. เริ่มสังเกตการเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

09:30-10:00 น. สังเกตการเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคม

10:30-11:30 น. สังเกตการเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังฤษ

11:30-12:30 น. กินข้าวกลางวัน

12:30-13:30 น. เริ่มสังเกตการเรียนการสอนของชั้น ป. 3 วิชาคณิตศาสตร์

13:30-14:30 น. สังเกตการเรียนการสอนของชั้น ป.3 วิชาภาษาอังฤษ

14:30-15:30 น. สังเกตการเรียนการสอนของชั้น ป.3 วิชาวิทยาศาสตร์

15:30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ปล่อยเด็กกลับบ้าน

1ุ6:30 น. รอเด็กขึ้นรถรอบสุดท้าย

17:00 น. กลับห้อง

17:20 น. หุงข้าว

18:00 น.กินข้าวเย็น

18:30 น. อาบน้ำ

19:00 น. แต่งตัว

22:00 น. นอน

Author: น.ส.นริศรา ทศพร

ใส่ความเห็น