โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

05:20 น. ตื่นนอน

05:25 น. อาบน้ำ

05:50 น.แต่งตัว

ุ06:50 น.กินข้าว

07:00 น.รอรับเด็กหน้าโรงเรียน

08:00 น.เข้าแถวเคารพธงชาติ

08:15 น. ครูพาเดินชมห้องคอมพิวเตอร์

08:20 น. ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากครูไปประชุม

12:00 น. กินข้าวกลางวัน

13:00 น. ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากครูไปประชุม

15:30 น. ปล่อยเด็กกลับบ้าน เข้าแถว สวดมนต์ เคารพธงชาติ

16:30 น. รอปล่อยนักเรียนขึ้นรถรอบสุดท้าย

17:00 น.กินข้าวเย็น

18:20 น. อาบน้ำ

18:50 น. แต่งตัว

22:20 น. นอน

Author: น.ส.นริศรา ทศพร

ใส่ความเห็น