โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806022 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

4.50 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

5.04 น. อาบน้ำ แปรงฟัน ล้างหน้า

5.20 น. แต่งตัว

5.45 น. เก็บของ

6.35 น. รับประทานอาหารเช้า

7.00 น. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

8.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี

8:34. กิจกรรมวาดภาพเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาของภาคเรียนที่1. ป.1-ม.3

 9:39 น. รับประทานนมก่อนเข้าห้องสอบ

 9:56 น. สังเกตการสอบ Pre-NE ระดับชั้นป.3

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 12:40 สังเกตการเรียนการสอน ชั้นม.2 วิชาภาษาไทย

14:38น.สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3 วิชาคณิตศาสตร์

15.00 น. ทำความสะอาดห้องพักก่อนกับบ้าน

15.30 น. เข้าแถว สวดมนต์ กล่าวแสดงความรู้สึกสำหรับการมาสังเกตการสอน 1 สัปดาห์

16.00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน

Author: น.ส.สุภัศรา โพธิ์เอี่ยม

ใส่ความเห็น