โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806022 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

4:40 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

5:10 น. อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน

5:52 น. แต่งตัว

6:14 น. ซักผ้า

6:25 น. รีดผ้า

6:31 น. ตากผ้า

6:50 น. รับประทานอาหารเช้า

7:00 น. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

8:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แจ้งการสอบในวันพรุ่งนี้

8:15 น. ปล่อยนักเรียนเข้าห้องเรียน

8:30 น. สังเกตการสอนนักเรียนชั้น ป.4 วิชาภาษาไทย

10:07 น. สังเกตการสอนนักเรียนชั้นป.6 วิชาการงนอาชีพฯ

11:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:30 น. ตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง

14:00 น. จัดบอร์ดวันลอยกระทง

15:30 น. เข้าแถว สวดมนต์ ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

16:30 น. กลับห้องพัก

16:55 น. ทำกับข้าว

17:20 น. อาบน้ำ

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

18:22 น. ทำภารกิจส่วนตัว

Author: น.ส.สุภัศรา โพธิ์เอี่ยม

ใส่ความเห็น