โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806022 วันพุธที่ 6พฤศจิกายน 2562

4:30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

4:40 น. ทำกับข้าว

5:25 น. อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน

5:40 น. แต่งตัว

6:35 น. รับประทานอาหารเช้า

7:00 น. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

8:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

8:15 น. ปล่อยนักเรียนเข้าชั้นเรียน

8:30 น. เรียนรู้การทำงานห้องธุรการ เดินเอกสาร

9:00 น. หาข้อมูลทำบอร์ดวันลอยกระทง

11:11 น. ตัดกระดาษทำบอร์ด

11:30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน

12:30 น. หากิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมเกี่ยวกับวันลอยกระทง

15:30 น. เข้าแถว สวดมนต์ แจ้งกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน

16:30 น. อาจารย์ในสาขามาหา

17:04 น. ตัดกระดาษทำงาน

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

18:30 น. เขียนตัวหนังสือทำบอร์ดวันลอยกระทง

19:16 น. ตัดตัวหนังสือ

20:13 น. อาบน้ำ

20:24 น. นอนหลับพักผ่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

Author: น.ส.สุภัศรา โพธิ์เอี่ยม

ใส่ความเห็น