นางสาวสุภัศรา โพธิ์เอี่ยม รหัสนักศึกษา 62111806022 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4:30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

4:50 น. ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ

5:16-5:45 น. แต่งตัวุ

6:50 น. รับประทานอาหารเช้า

7:00 – 7:50 น. ยืนรับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน

7:50 – 8:15 น. ปลอกไข่ต้มให้คุณครูที่มอบหมายงาน

8:20 น. รับงานที่มอบหมาย

8:30 น. เรียนรู้การทำงานของห้องพัสดุกับครูจิราภา

9:40 – 10:30 น. สังเกตการสอนของนักเรียนชั้นป.3 วิชาการงานอาชีพฯ

10:39 – 11:30 น. สังเกตการสอนของนักเรียนชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพฯ

11:35 – 12:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:30 น. สังเกตการสอนของนักเรียนชั้น ม.3 วิชาดนตรี

12:48 น. เรียนรู้การทำงานของการเงินกับครูสุภาพ

13:36 – 14:30 น. สังเกตการสอนของนักเรียนชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร์

14:36 – 15:30 น. สังเกตการสอนของนักเรียนชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์

15:30 – 15:35 น. เข้าแถว สวดมนต์ ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

15:35 – 16:30 น. ส่งนักเรียนกลับบ้าน

16:30 น. กลับห้องพัก

16:45 น. อาบน้ำ ซักผ้า

17:00 – 17:30 น. ทำกับข้าว

17:45 น. รับประทานอาหารเย็น

18:10 – 21:00 น. ทำกิจกรรมส่วนตัว

21:00 น. นอนหลับพักผ่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

Author: น.ส.สุภัศรา โพธิ์เอี่ยม

ใส่ความเห็น