นางสาวสุภัศรา โพธิ์เอี่ยม รหัสนักศึกษา 62111806022

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

4:50 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ

6:10 น. แต่งตัวุ

6:50 น. รับประทานอาหารเช้า

7:00 – 7:40 น. ยืนรับนักเรียนตอนเช้าหน้าโรงเรียน

8:00 – 8:15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ แนะนำตัวให้น้องนักเรียนได้รู้จัก

8:15 – 8:40 น. แยกเข้าชั้นเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน

8:40 – 8:50 น. ให้น้องนักเรียนชั้น ป.3 แนะนำตัว

9:00 น. เปิดการ์ตูนให้น้องนักเรียนดู

9:40 – 12:00 น. ชวนน้องเล่นเกมส์ต่างๆนานา เนื่องจากครูประชุม

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 น. สอนน้องเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต และเล่นเกมต่างๆนานา

15:15 น. แจกนมโรงเรียน

15:30 น. เข้าแถว สวดมนต์เพื่อที่จะปล่อยกลับบ้าน

15:35 – 16:30 น. ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

16:35 น. เดินไปซื้อของกับเพื่อนทั้ง 8 คน ระยะทางก็ไกลพอสมควร

16:50 น. กลับห้องพัก

17:10 น. อาบน้ำ ซักผ้า

17:50 น. รับประทานอาหารเย็น

18:20 – 21:00 น.ทำกิจกรรมส่วนตัว

21:00 น. นอนหลับพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับวันใหม่

Author: น.ส.สุภัศรา โพธิ์เอี่ยม

ใส่ความเห็น