โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5:25 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว

6:38ทานอารเช้าที่ร้านค้าโรงเรียน

7:00 ออกมารอรับนักเรียนที่หน้าประตูทางเข้า

8:00 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันลอยกระทง

8:40 ไปช่วยคุณครูลอกกุยช่าย

9:50 สังเกตุการณ์การคุมสอบนักเรียนชั้นป.2

11:30 พักกลางวัน รับประทานอาหารที่โรงอาหารโรงเรียน

12:30 สังเกตการณ์นักเรียนชั้นม.1 และเรียนรู้งานในห้องพัสดุ

15:30 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหลังเลิกเรียน และกล่าวความรู้สึกืี่มีต่อโรงเรียนบ้านคลองม่วงในการที่ได้มีโอกาสมาหาประสบการณ์สังเกตุการณ์การสอนในครั้งนี้

16:00 เดินทางกลับมาที่หอ

Author: น.ส.เวรุริญา หมวกน่วม

ใส่ความเห็น