โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

5:45 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว

6:50 ทานอาหารเช้าที่ร้านค้าโรงเรียน

7:00 ไปรอรับนักเรียนที่ห้าประตูทางเข้าของโรงเรียน

8:30 – 11:25 ตัดกระดาษทำบอร์ด

11:30 พักเที่ยง ทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร

12:30 ตัดกระดาษแปะบอร์ด

15:30 เข่าร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้านของนักเรียนและรอสงนักเรียนจนหมดรถรอบสุดท้าย

18:00 ทานอาหารมื้อเย็นที่บ้านพัก

Author: น.ส.เวรุริญา หมวกน่วม

ใส่ความเห็น