โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

5:15 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวปกติ

6:47 ทานข้วเช้าที่บ้านพัก (ทำกันเอง)

7:00 ออกไปรอรับนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน จนหมดรถรอบที่สอง

8:30 ออกสังเกตุการณ์นักเรียนประถมศึกษาปีที่2 เป็นเวลา 2 คาบเรียน คาบแรกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการลบเลข

9:30 วิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นป.2 ตรวจการบ้านและร่วมเฉลยพร้อมกันเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงและตัวการัน

10:30 สังเกตุการณ์นักเรียนชั้นป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องสระ และคำ นีกเรียนส่วนใหญ่จะได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์การโหวต การยอมรับเสียงข้างมากเพราะมีการโหวตและทำกิจกรรมร่วมกัน นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับครูดีมีการโต้ตอบเมื่คุณครูถาม

11:30 พักกลางวัน รับประทานอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียน

12:30 สังเกตุการณ์นักเรียนชั้นป.4 วิชาวิทยาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับเรื่อง สมบัติของวัสดุรอบตัวเรา นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับครูดีมาก

13:30 สังเกตุการณ์นักเรียนชั้นป.5 วิชาสุขศึกษาเรื่องระบบต่างๆของร่างกายตั้งแต่ระบบย่อยอาหารถึงระบบขับถ่าย นักเรียนให้ความร่วมมือกับคุณครูดีแต่เสียงดังไปหน่อย

14:30 สังเกตุการณ์นักเรียนชั้นป.6 วิชาพละศึกษา ลงเล่นฟุตบอลที่สนามหญ้าโรงเรียน

15:30 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้าน เสนอกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันลอยกระทงและรอส่งนักเรียนกลับบ้าน

16:30 อาจารย์มาเยี่ยมและพบปะพูดคุย

17:30 รับประทาอาหารเย็น

18:00 ช่วยกันจัดทำตกแต่งบอร์ด

Author: น.ส.เวรุริญา หมวกน่วม

ใส่ความเห็น