โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

5:42 ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัวตามปกติ

6:50 รับประทานอาหาร ที่ร้านค้าโรงเรียน

7:00 ออกไปรอรับนักเรียนที่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนพร้อมกับคุณครูเวรประจำวัน จนหมดรถรอบที่สอง

8:00 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติที่บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน

8:40 เริ่มเข้าไปเรียนรู้งานด้านธุรการในห้องธุรการของโรงเรียนกับเพื่อนอีกหนึ่งคน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ผลัดเปลี่ยนงานกันในแต่ละวัน โดยจะมี เรียนรู้งานที่ห้องธุรการ 2 คน ห้องพัสดุ 2 คน สังเกตุการณ์ตามชั้นเรียนประถม 2 คน และมัธยม 2 คน การเรียนรู้ในห้องธุรการ เช่น การเกษียณหนังสือ การแนบเอกสาร การเดินเอกสาร เรียนรู้การทำงานต่างๆในห้องธุรการ

11:30 พักเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียน

12:30 หลังจากหมดเวลาพักเที่ยง ก็กลับไปที่ห้องธุรการ เรียนรู้งานด้านฝ่ายบุคคล และกลุ่มงานต่างๆ การทำหน้าที่ การทำงานระบบ Eoffice.

15:30 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้านของนักเรียนและรอส่งนักเรียน.

Author: น.ส.เวรุริญา หมวกน่วม

ใส่ความเห็น