4.20 น. ตื่นนอน

4.30 น. อาบน้ำ แต่งตัว

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. ดูแลนักเรียนทำกิจกรรมสวดมนต์และวาดภาพหลังจากไปทัศนศึกษา

09.58 น. สังเกตการสอบ Pre-Ne ระดับชั้น ม.3

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. สังเกตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ป.1

14.20 น. สังเกตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

15.00 น. ทำความสะอาดที่พัก

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน กล่าวแสดงความรู้สึกการสังเกตการสอน 1 สัปดาห์

16.00 น. ขนของเตรียมขึ้นรถกลับบ้าน

ใส่ความเห็น