โรงเรียนบ้านคลองม่วง 621118060019 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 25625:10 ตื่นนอน

6:30 อาบน้ำ

6:50 รับประทานอาหารเช้า

7:00 รับไหว้นักเรียนหน้าโรงเรียน

8:00 เข้าแถวหน้าเสาธง

8:30 นักเรียนเข้าชั้นเรียน

9:00 จัดทำบอร์ดกิจกรรมวันลอยกระทง

11:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:30 นกเรียนเข้าชั้นเรียน

13:30 สังเกตการณ์สอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

14:30 สังเกตการณ์สอนวิชาลูกเสือของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

15:30 นักเรียนเข้าแถวกับบ้าน

16:00 ส่งนักเรียนขึ้นรถรับส่งรอบแรก

16:30 ส่งนักเรียนขึ้นรถรับส่งรอบสอง

17:00 รับประทานอาหารเย็น

18:00 อาบน้ำ

21:00 เข้านอนAuthor: น.ส.ธัญลักษณ์ กิติตาล

ใส่ความเห็น