โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62111806019 วัน พุธ ที่6 พฤศจิกายน 2562

5:00 ตื่นนอน

6:20 อาบน้ำ

6:40 รับประทานอาหารเช้า

7:00 รับไหว้นักเรียนหน้าโรงเรียน

8:00 เข้าแถวหน้าเสาธง

8:30 นักเรียนเข้าชั้นเรียน

9:00 จัดทำบอร์ดกิจกรรมวันลอยกระทง

15:30 นักเรียนเข้าแถวกับบ้าน

16:00 ส่งนักเรียนขึ้นรถรับส่งรอบแรก

16:30 ส่งนักเรียนขึ้นรถรับส่งรอบสอง

17:00 รับประทานอาหารเย็น

18:00 อาบน้ำ

21:00 เข้านอน

Author: น.ส.ธัญลักษณ์ กิติตาล

ใส่ความเห็น