โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62111806019 วัน อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

 1. 5:00 ตื่นนอน
 2. 5:15 อาบน้ำ
 3. 5:35 แต่งตัว
 4. 6:30 รับประทานอาารเช้า
 5. 7:00 รับไหว้เด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน
 6. 8:00 เข้าแถวหน้าเสาธง
 7. 8:40 ได้สังเกตการณ์สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ชั่งโมง
 8. 9:40 ได้สังเกตการณ์สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ชั่วโมง
 9. 11:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 10. 12:30 ได้สังเกตการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 11. 15:30 เข้าแถวกลับบ้าน
 12. 16:00 เด็กนักเรียนขึ้นรถรอบแรก
 13. 16:00 ส่งเด็กนักเรียนขึ้นรถรอบสอง
 14. 18:00 รับประทานอาหารเย็น
 15. 19:00 อาบน้ำ
 16. 21:00 เข้านอน

Author: น.ส.ธัญลักษณ์ กิติตาล

ใส่ความเห็น