5:30 ตื่นนอน

5:49 อาบน้ำ

6:00 แต่งตัว

6:50 รับประทานอาหารเช้า

7:00 รับไหว้เด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน

8:00 เข้าแถวหน้าเสาธง

8:45 เข้าประจำชั้นเรียน ม.3 (ครูประชุม)

12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 เข้าชั้นเรียน

15:00 ปล่อยเด็กนักเรียน

15:30 เข้าแถวกลับบ้าน

16:00 ส่งเด็กขึ้นรถรอบแรก

16:30 ส่งเด็กขึ้นรถรอบ 2

17:00 รับประทานอาหารเย็น

18:00 อาบน้ำ

21:00 เข้านอน

ใส่ความเห็น