โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

05.40 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

06.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว

06.55 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. ช่วยงานฝ่ายธุรการ เตียมข้อสอบวัดความรู้ ป.2 – ม.3

09.40 น. ตัดรูปแต่งบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. ตัดรูปแต่งบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

13.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2 วิชาภาษาไทย

14.30 น. สังเกตการเปิดกองลูกเสือ ม.1 – ม.3

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน

16.00 น. เข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว

20.00 น. พูดคุยกับเพื่อน

21.30 น. เตรียมเข้านอน

Author: น.ส.ธัญญารัตน์ หมื่นแสนคำ

ใส่ความเห็น