04.30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

04.40 น. ทำกับข้าว

05.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว

06.35 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. เรียนรู้งานเกี่ยวกับพัสดุ

09.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.3 วิชาศิลปะ

10.00 – 11.30 น. ตัดกระดาษจัดบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. ตัดกระดาษจัดบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน ส่งเด็กขึ้นรถรับส่ง

16.30 น. อาจารย์สาขามานิเทศก์

17.40 น. ทำกับข้าว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ตัดกระดาษทำบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

20.50 น. ทำภารกิจส่วนตัว

21.30 น. เตรียมตัวเข้านอน

ใส่ความเห็น