โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

04.30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

04.40 น. ทำกับข้าว

05.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว

06.35 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.30 น. เรียนรู้งานเกี่ยวกับพัสดุ

09.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.3 วิชาศิลปะ

10.00 – 11.30 น. ตัดกระดาษจัดบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. ตัดกระดาษจัดบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน ส่งเด็กขึ้นรถรับส่ง

16.30 น. อาจารย์สาขามานิเทศก์

17.40 น. ทำกับข้าว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ตัดกระดาษทำบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง

20.50 น. ทำภารกิจส่วนตัว

21.30 น. เตรียมตัวเข้านอน

Author: น.ส.ธัญญารัตน์ หมื่นแสนคำ

ใส่ความเห็น