โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักนักศึกษา 62111806017 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

05.00 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

05.10 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว

06.50 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08.20 น. รับหมอบหมายงาน

8.30 น. สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ม.2 วิชาคณิตศาสตร์

9.30 – 11.30 น. สังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.30 น. สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ม.1 วิชาศิลปะ

13.30 – 14.30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพ

14.30 – 15.30 น. สังเกตการเรียนการการสอน ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน ส่งนักเรียนขึ้นรถรับส่ง

16.10 น. ซักผ้า

16.40 น. ทำกับข้าว

17.20 น. รับประทานอาหารเย็น

18.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว

19.00 – 20.40 น. พูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อนๆโรงเรียนวัดนากลางมาเที่ยวหา

21.00 น. เตรียมตัวเข้านอน

Author: น.ส.ธัญญารัตน์ หมื่นแสนคำ

ใส่ความเห็น