โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

05.00 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน

05.30 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว

06.50 น. รับประทานอาหารเช้าึ

07.00 น. รอรับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถว แนะนำตัวหน้าเสาธง

08.26 น. ครูพี่เลี้ยงพาแนะนำเกี่ยวกับห้องต่าง ๆ แนะนำงานแต่ละฝ่าย

08.50 – 12.00 น.ดูแลนักเรียนชั้น ป.5 เนื่องจากครูประชุม โดยให้น้องแนะนำตนเองและทำรักการอ่าน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.25 น. เข้าชั้นเรียน ดูแลนักเรียนชั้น ป.5 เนื่องจากครูประชุม โดยให้น้องทำรักการอ่านและอ่านหนังสือ

15.30 น. เข้าแถวกลับบ้าน ส่งน้องขึ้นรถกลับบ้าน

16.30 น. เข้าที่พัก

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

18.30 – 19.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว

19.30 – 20.50 น. พูดคุยกับเพื่อนๆ

21.00 น. เตรียมตัวเข้านอน

Author: น.ส.ธัญญารัตน์ หมื่นแสนคำ

ใส่ความเห็น