โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสผ่านนักศึกษา 62111806015 วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

04:46 น. ตื่นอน

05:20 น. อาบน้ำแต่งตัว

06:30 น.รับประทานอาหารเช้า

07:00 น.รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08:00 น.เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

08:20 น.มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง

08:37น.ช่วยครูลอกต้นกุยช่าย

10:00 น.สังเกตการสอบ Pre-NE ระดับชั้น ป.4

11:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:40 สังเกตการเรียนการสอน ชั้นม.2 วิชาภาษาไทย

14:38น.สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3 วิชาคณิตศาสตร์

15:00น. ทำความสะอาดห้องพักก่อนกับบ้านคะ

15:30น.เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์กลับบ้าน กล่าวแสดงความรู้สึกสำหรับการสังเกตการสอน 1สัปดาห์

16:30น.ถึงหอพักขนของขึ้นหอ

17:00น.อาบน้ำ ทำกิจวัตรส่วนตัว

18:00น.รับประทานอาหารเย็น

Author: น.ส.ชลพินทุ์ สีสนธิ์

ใส่ความเห็น