โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806015 วันพฤหัสบดี 7พฤศจิกายน 2562

05:11 น. ตื่นนอน

05:20 น. อาบน้ำ แต่งตัว

06:50 น. รับประทานอาหารเช้า

07:00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

08:30 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.4 วิชาภาษาไทย จำนวนนักเรียน 8 คน

10:07 น. สังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.6วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวนนักเรียน 5 คน

11:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:30 น. ตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียน

14:00 น. จัดบอร์ดวันลอยกระทงเสร็จสมบูรณ์

15:30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กลับบ้าน

16:00 น. กลับห้องพัก ทำธุระส่วนตัว

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

18:28 น. อาบน้ำ

19:00 น. เก็บของใส่กระเป๋า

19:00-22:00 น. เตรียมตัวนอน

Author: น.ส.ชลพินทุ์ สีสนธิ์

ใส่ความเห็น