โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806015 วันพุธ ที่6 พฤศจิกายน 2562

04:59 น. ตื่นนอน

05:40 น. อาบน้ำ แต่งตัว

06:35 น. รับประทานอาหารเช้า

07:00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08:00 น. เข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์

08:15 น. แยกย้ายเข้าห้องเรียน

08:30 น. เรียนรู้การทำงานห้องธุรการ ตามงาน

09:00 น. หาข้อมูลทำบอร์ดวันลอยกระทง

11:11 น. ตัดกระดาษทำบอร์ด

11:30 น. รับประทานอหารกลางวัน

12:30 น. หากิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมเกี่ยวกับวันลอยกระทง ตัดกระดาษ

15:30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ก่อนกลับบ้าน และแจ้งกิจกรรมวันลอยกระทงให้นักเรียนทราบ

16:00 น. อาจารย์มาหาที่ห้องพัก

17:04 น. ตัดกระดาษจัดบอร์ด

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

18:40 น. ล้างจาน

19:20 น. อาบน้ำ

20:00 น.ตัดกระดาษทำบอร์ด

22:00 น. เข้านอน

Author: น.ส.ชลพินทุ์ สีสนธิ์

ใส่ความเห็น