โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806015 วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

05:38 น. ตื่นนอน อาบน้ำ

06:00 น. แต่งตัว

06:50 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวหมูแดง

07:00น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08:00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง

08:20 น. รับมอบหมายงาน

08:30 น. เรียนรู้การทำงานห้องพัสดุ

09:39 น. สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

10:39 น. สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12:30 น. สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ม.3 วิชาดนตรี

12:48 น. เรียนรู้การทำงานของฝ่ายการเงินกับ ครูสุภาพ สว่างแสง เจ้าหน้าที่การเงิน

13:30 น. สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร์

14:30 น.สังเกตการเรียนการสอน ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์

15:30 น. เรียกนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

16:30 น. กล้บห้องพัก

17:20 น. รับประทานอาหารเย็น

18:00 น. ทำภาระกิจส่วนตัว

19:00 น. พูดคุยกับเพื่อน

20:00-21.00 น. เตรียมตัวเข้านอน

Author: น.ส.ชลพินทุ์ สีสนธิ์

ใส่ความเห็น