โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806015 วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562

05:20 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว

06 :50 น. รับประทานอาหารเช้า วันแรกกินข้าวมันไก่

07:00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

08:00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง แนะนำตัวเองกับเด็กหน้าเสาธง

08:26 น.ครูพาชมห้องคอมห้องธุรการ

08:41 น. ดูแลนักเรียนชั้น ป.4 เนื่องจากครูประชุม โดยให้น้องแนะนำตัวและพาน้องเล่นเกม มีนักเรียนทั้งหมด 9คน

12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ดูแลนักเรียนชั้น ป.4 เนื่องจากครูประชุม

15:30 น. เรียกนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

16:50 น. กลับห้องพัก

17:00 น. รับประทานอาหารเย็น

18:00 -20:00 น. ทำภาระกิจส่วนตัว

20:00 น. เข้านอน

Author: น.ส.ชลพินทุ์ สีสนธิ์

ใส่ความเห็น