โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

04.30 น ตื่นนอน

06.10 น อาบน้ำแปรงฟัน

06.20 น แต่งตัว

06.45 น รับประทานอาหารเช้า

07.00 น ยืนต้อนรับเด็กนักเรียน

08.00 น เข้าแถวเคารพธงชาติ

08.20 น ประกาศผลรางวัลวันลอยกระทง

08.30 น ช่วยอาจารย์ถอนผักกุยช่าย

09.30 น สังเกตการณ์สอบ pre-NE ชั้นม.2

11.30 น รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น สังเกตการณ์การเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

14.30 น สังเกตการณ์การเรียนการสอนวิชาแนะแนว ม.3

15.30 น กล่าวคำลากับทางโรงเรียนและถ่ายรูป

Author: น.ส.จารุวรรณ มั่นเกษวิทย์

ใส่ความเห็น