โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

04.30 น ตื่นนอน

04.50 น อาบน้ำแปรงฟัน

05.30 น แต่งตัว

06.50 น รับประทานอาหารเช้า

07.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน

08.00 น เข้าแถวเคารพธงชาติ

08.30 น สังเกตการณ์การเรียนการสอน ชั้น ม.1

09.30 น สังเกตการณ์การเรียนการสอน ชั้น ม.2

10.30 น สังเกตการณ์การเรียนการสอน ชั้น ม.3

11.30 น รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น ทำบอร์ทวันลอยกระทง

13.30 น แปะกระดาษ

14.30 น สังเกตการณ์การเรียนการสอน ชั้น ป1-3

15.30 น ปล่อยแถวกลับบ้าน

16.40 น ช่วยลุงรดน้ำต้นไม้ของโรงเรียน

17.40 น รับประทานอาหารเย็น

20.00 น เตรียมนอน

Author: น.ส.จารุวรรณ มั่นเกษวิทย์

ใส่ความเห็น