04.20 น ตื่นนอน

05.00 น อาบน้ำแปรงฟัน

05.30 น แต่งตัว

06.35 น รับประทานอาหารเช้า

07.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน

08.00 น เข้าแถวเคารพธงขาติ

08.30 – 10.00 น สังเกตการณ์การเรียนการเรียนนักเรียนชั้น ม.1

10.30 – 13.30 น สังเกตการณ์การเรียนการเรียนนักเรียนชั้น ม.2

13.30 – 15.30 น สังเกตการณ์การเรียนการนักเรียนชั้น ม. 3

15.30 น ปล่อยแถวกลับบ้าน

16.30 น อาจารย์สาขามาเยี่ยมหา

17.00 น ทำกับข้าว

18.00 น รับประทานอาหารเย็น

19.00 น ตัดบอร์ดทำงานวันลอยกระทง

ใส่ความเห็น