โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

4.00 น ตื่นนอน

4.30 น อาบน้ำ แปรงฟัน

5.00 น แต่งตัว

6.50 น รับประทานอาหารเช้า

7.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน

8.00 น เข้าแถวหน้าเคาารพธงชาติ

8.30 น สังเกตการณ์เรียนการสอน

9.30 น สังเกตการณ์การเรียนสอน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

11.30 – 12.30 น รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น เข้าเรียนตามปกติ

13.30 น สังเกตการณ์เรียนการสอน ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

15.30 น ปล่อยกลับบ้าน

16.30 น กลับห้องพัก

17.30 น ทำภาระกิจส่วนตัว

18.00 น รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 22.00 น เตรียมตัวนอน

Author: น.ส.จารุวรรณ มั่นเกษวิทย์

ใส่ความเห็น