โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

4.00 น ตื่นนอน

5.00 น อาบน้ำ แปรงฟัน

5.30 น แต่งตัว

6.50 น รับประทานอาหารเช้า

7.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน

8.00 น เข้าแถวเคารพธงชาติ

8.30 น แนะนำตัวเองหน้าเสาธง

9.00 น มอบหมายงานที่อาจารย์สั่งทำ

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น ทำงานที่มอบหมายต่อให้เสร็จ

15.30 น ปล่อยแถวกลับบ้าน

16.00 น กลับห้องพัก

17.00 น เดินไปหาซื้อไรกิน

18.00 น กลับห้องพัก

19.00 น ทำภาระกิจส่วนตัว

20.00 – 22.00 น เตรียมตัวนอน

Author: น.ส.จารุวรรณ มั่นเกษวิทย์

ใส่ความเห็น