ตัวอย่างใบงานสอนโค้ดดิ้ง ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ Unplugged Coding สำหรับเด็กเล็ก

Learn Coding without Computers (Unplugged Coding) for Kids ?
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Deirdre เป็นครูสอนในโรงเรียนสหรัฐอเมริกาและมีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันสอนระดับ K-5 (elementary school) ใน South Carolina ด้วยความเป็นคุณแม่ที่มีลูกชาย และเป็นครูสอนในโรงเรียนด้วย เธอได้เผยแพร่กิจกรรม STEM Coding Activities ในเว็บ http://jdaniel4smom.com
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
บนเว็บเธอเขียนไว้ว่า What is an Algorithm?
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
“A simple explanation is that an algorithm is the series of steps needed to complete a task. Computer programmers or coders create the series of commands needed for a computer to complete a task. Your children complete algorithms or a series of steps to complete tasks every day.”
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
เธอได้ออกแบบ ‘Algorithm Worksheets’ ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับฝึกความคิดในการเขียนโค้ดให้เด็ก เช่น การให้วาดรูป อาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของ แต่จะมีขั้นตอนให้ทำตาม และเกี่ยวข้องกับการวนลูป (looping) ในการวาดรูป เช่น เพื่อวาดส่วนโค้ง เส้นตรง สามเหลี่ยม หลาย ๆ ครั้ง เป็นต้น หรืออาจจะเป็นเกมให้ออกแบบลำดับขั้นตอนโดยใช้การย้ายตำแหน่งบนกระดาษทำลูกศร (ไปทางซ้าย ขวา บน ล่าง เป็นต้น) ไปตามทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ถ้าลองดูกิจกรรมแล้ว ก็จะเห็นว่า คล้าย ๆ กับตัวอย่างโจทย์โค้ดดิ้งแนว Turtle drawing (ใช้เต่าเป็นตัวละครเคลื่อนที่ไปยังพิกัดต่างๆ เพื่อวาดรูป) และใช้คอมพิวเตอร์สาธิตการทำงานและดูผลลัพธ์ที่ได้
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍

นำเสนอเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ และเชื่อว่า หลายท่านคงได้ทำอยู่แล้วในชั้นเรียนลักษณะนี้ ท่านที่สนใจลองดูตัวอย่างที่ได้เลือกมานำเสนอเป็นบางส่วนดังนี้ (มีไฟล์ .pdf ให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์บนกระดาษได้)

เข้าเว็บไซต์ได้ที่นี่ > https://jdaniel4smom.com/%E2%80%A6/how-to-draw-a-cat-with-an-algori%E2%80%A6

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น